Home 9 Covid-19

Covid-19

In verband met Covid-19 zijn de volgende maatregelingen van kracht.

✓ Intakegesprekken vinden uitsluitend telefonisch plaats.

✓ Ik wil je verzoeken om geen kraambezoek te ontvangen, in ieder geval niet tijdens mijn aanwezigheid.

✓ Er kunnen zich situaties voordoen welke mogelijk kunnen leiden tot aanpassingen in de zorg en zorguren.

✓ Ik zal waar mogelijk, contactloos en op afstand zorg bieden. Dit kan betekenen dat de verzorging van de baby (o.a. het baden van de baby) met 1 gezinslid zal plaatsvinden.

✓ Wanneer er zorg wordt verleend binnen de 1,5 meter, dan zal ik een neusmondmasker, wegwerphandschoenen en een spatbril dragen.

✓ Ik verzoek je om bij langdurig contact (langer dan 15 minuten) binnen de 1,5 meter een niet medisch neusmondmasker te dragen.

✓ Ik verzoek je mij te bellen, voordat de ik aanwezig ben, wanneer jij en/of een van de gezinsleden symptomen vertoont zoals; verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, verhoging (tot 38 graden) of koorts (38 graden of hoger).

✓ Ik houd mij aan de hygiëne richtlijnen van het RIVM en verzoek jou dit ook te doen;
o Handhygiëne (was met water en zeep gedurende 20 seconden)
o hoesten in de elleboog
o éénmalig gebruik van papieren zakdoekjes
o geen handen te schudden

Ik zal er alles aan doen om de kraamzorg te kunnen blijven verlenen die jij en jouw kindje nodig hebben.

Omdat de werkdruk in de zorg hoger ligt dan normaal, wil ik benadrukken dat het doen van een melding wanneer de weeën beginnen belangrijk is om de continuïteit te waarborgen.

Wanneer de maatregelen worden gewijzigd zal ik jou hiervan op de hoogte stellen.